Uw privacy

Privacy

Inleiding

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018
We nemen uw privacy al vele jaren serieus en gaan dit blijven doen. Op deze pagina wordt uitgelegd welke informatie we over u verzamelen, hoe we deze informatie kunnen gebruiken en welke stappen we nemen om ervoor te zorgen dat deze veilig wordt bewaard tijdens het gebruik van de website van sauna ‘t Oventje.
Door gebruik te maken van onze website of door enig deel van deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie overeenkomstig dit Privacybeleid en wordt u geacht volledig met dit Privacybeleid akkoord te zijn gegaan.
Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, wordt u behandeld als een persoon die toestemming heeft gegeven voor de openbaarmakingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen. Mocht u niet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, dan dient u deze site niet te gebruiken.
Sauna t Oventje houdt zich aan de privacywet, de wet ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet en overige privacyregelgeving.

 

Informatie die we mogelijk verzamelen

2.1 Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII)

>Door onze website te gebruiken, kunnen we u vragen ons bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor het verjaardagsarrangement .
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Deze informatie wordt gebruikt voor het verwerken van uw inschrijving op onze nieuwsbrief of voor verjaardag e-mail en/of akties.
Wij gebruiken of onthullen uw verzamelde persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan het primaire doel. Wij geven uw persoonsgegevens onder geen enkel beding door aan andere partijen, tenzij wij hiervoor wettelijk verplicht worden.

 

2.2 Apparaat-informatie

Wanneer u de website van sauna ’t Oventje bezoekt, maakt onze internetprovider een aantekening van uw bezoek.
De computersystemen en software die door de site worden gebruikt, verwerven bepaalde persoonlijke gegevens in het normale verloop van de dienst, wat noodzakelijk is om de internetcommunicatieprotocollen te kunnen gebruiken.
Ook, wordt de volgende informatie vastgelegd, gebruikt en gecontroleerd voor statistische doeleinden, handhaving van het privacybeleid en om gebruikersgeschillen te vergemakkelijken:
  • IP-adressen en andere technische informatie
  • Datum en tijdstip van uw bezoek
  • Paginaweergaven en website-interactie
Deze gegevens worden na verwerking geannuleerd en worden uitsluitend gebruikt voor anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de site en om te controleren of deze correct werkt.
De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te onderzoeken ingeval van computercriminaliteit die de site beschadigd; afgezien van deze mogelijkheid worden de gegevens met betrekking tot de webcontacten niet langer opgeslagen dan nodig. Normaal is dit 30 dagen.

 

2.3 Cookies

Wij gebruiken cookies om gegevens op te slaan terwijl u onze website bezoekt. U kunt uw browser configureren om onze cookies te weigeren.
Dit kan echter leiden tot verstoring van onze service.

 

Gegevensencryptie en opslag

Onze website maakt gebruik van SSL-coderingstechnologie. Uw communicatie met ons wordt uitsluitend overgedragen als gecodeerde gegevens.
We gebruiken computerwaarborgen zoals firewalls en gegevensversleuteling en we autoriseren de toegang tot persoonlijke informatie over uitsluitend voor die medewerkers die het nodig hebben om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen.
We bewaren en verwerken in de eerste plaats uw persoonlijke gegevens in de EU/Europese Economische Ruimte (“EER”).

 

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder ons beheer vallen.
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, de praktijken en de beschikbaarheid van sites van derden.

 

Bescherming van kinderen

We erkennen het belang van de bescherming van de privacy en veiligheid van kinderen. Onze website en alle beschikbare diensten op deze website zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust informatie over kinderen.

 

Schadeloosstellingen

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de site en het internet, zonder beperking, uitsluitend op eigen risico is en onderworpen is aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving.
U gaat ermee akkoord dat internet geen beveiligd netwerk is en dat derden de informatie die de gebruiker via internet verzendt mogelijk kunnen onderscheppen, openen, gebruiken of beschadigen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeldige bestemmingen, verzendfouten of corruptie, onderschepping of beveiliging van gebruikersgegevens.
U gaat ermee akkoord dat we niet kunnen garanderen dat de site vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen vertoont.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we niet garanderen dat de site ononderbroken of vrij van fouten is en dat we geen controle hebben over netwerken van derden of dat de gebruiker die bezoekt tijdens het gebruik van de site, en dat vertragingen en verstoringen van andere netwerkoverdrachten volledig buiten onze controle vallen.
U stemt ermee in dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteitsvolledigheid, bruikbaarheid of waarde van inhoud, gegevens, documenten, grafische afbeeldingen, foto’s en informatie.

 

Uw rechten

Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
U heeft het recht kosteloos een kopie van de informatie die we over u bewaren, op te vragen.
U heeft het recht gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.
Waar van toepassing heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen. (het recht om te worden vergeten)
U heeft het recht op beperking van verwerking, bezwaar en gegevensportabiliteit.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Diverse bepalingen

Indien enig deel van dit document ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat gedeelte worden uitgelegd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de resterende delen blijven dan volledig van kracht.
Er wordt overeengekomen dat alle zaken met betrekking tot het gebruik van de onze website worden beheerst door de wetgeving van België en aanverwante EU-wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG).
Er wordt overeengekomen dat de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Rechtbanken in België van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de uitvoering van de verplichtingen hieronder.
U stemt ermee in dit privacybeleid niet geheel of gedeeltelijk over te dragen of anderszins over te dragen; elke poging daartoe is ongeldig.
Alle voorwaarden die afwijken van dit privacybeleid in een door u gedane schriftelijke of elektronische communicatie zijn ongeldig.

 

Wijzigingen van het privacybeleid

Sauna ’t Oventje heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Ga daarom regelmatig dit document na.

 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren:
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:
Sauna ’t Oventje
Overbroekstraat 14
9308 Hofstade-Aalst
email: info@toventje.be